Семинар в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.

Кръгла маса „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”, София, 19 ноември 2015 г.
13/01/2016
18-ти Международен Фолклорен Фестивал Велико Търново и Конференция „Народният Танц Като Елемент На Традиционната Култура”, 18-25 юли 2015 г.
20/01/2016