Семинар в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.