XI Национален събор на българското народно творчество, Копривщица, 7-9 август 2015 г.

Семинар в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.
13/01/2016
Международен фестивал на Eтнографския филм, София, 11-16 май 2015 г.
20/01/2016