2019

07/01/2020

Публична дискусия „Опазване на живите наследства“

Публична дискусия „Опазване на живите наследства“   През 2019 г. в Представителния списък на нематериалното културно наследство /НКН/ на човечеството на ЮНЕСКО в световен мащаб бяха […]
30/11/2019

Общо събрание 2019

Общо събрание 2019   Годишната сесия на Общото събрание на Регионалния Център ще се проведе на 5-ти декември в София. По време на срещата представителите на […]
07/11/2019

Проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

10/07/2019

Седмица на традиционните занаяти в Пловдив

Седмица на традиционните занаяти в Пловдив   Тринадесетото издание на Седмицата на традиционните занаяти се проведе в годината, в която Пловдив е Европейска столица на културата. […]
10/07/2019

13-та годишна среща на регионалната мрежа от експерти по нематериално културно наследство

Опазване на нематериалното културно наследство: рамки за управление и участие на общността   Годишната среща на регионалната мрежа от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна […]
10/07/2019

Семинар на тема „Създаване на регистри на нематериално културно наследство“ в Тирана

Създаване на регистри на нематериално културно наследство   На 24 юни в Тирана започна петдневният обучителен семинар на национално ниво, организиран от Регионалния Център и Министерство […]
10/07/2019

Семинар на тема „Изготвяне на номинации“ в София

Семинар на тема „Изготвяне на номинации“ в София   Националният семинар „Изготвяне на номинации“, който Регионалният Център организира за експерти от България, се проведе от 12 […]
14/05/2019

21-22 май – Експертна среща за нематериално културно наследство в риск

21-22 май – Експертна среща за нематериално културно наследство в риск По искане на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, ЮНЕСКО организира експертна среща […]
14/05/2019

16-17 май – Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа

16-17 май: Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа – Насърчаване на културата за устойчиво развитие Срещата на Съвета на министрите на културата […]
23/04/2019

Международен научен форум „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003“

  През 2019 година Българската академия на науките (БАН) има юбилей – 150 години от създаването й. Във връзка с това в периода 17–19 октомври 2019 […]
01/03/2019

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина за […]