Грузия

02/04/2021

Интервю с Н.Пр. Тамара Лилуашвили, Посланик на Грузия в Република България

Интервю с Н.Пр. Тамара Лилуашвили Посланик на Грузия в Република България  Дни на нематериалното културно наследство на Грузия, 22 март – 4 април 2021 г.   […]
23/03/2021

Скачените глинени съдове за вино – Марани

Марани – Скачените глинени съдове за вино Елемент, който не е вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Грузия Област: Традиционни художествени занаяти   […]
23/03/2021

Традицията на Хачапури в Грузия

Традицията на Хачапури в Грузия Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Грузия Област: Социални практики / Традиционна кухня   Изкуството на грузинската […]
23/03/2021

Грузински танц „Картули“

Грузински танц „Картули“ Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Грузия Област: художествено-изпълнителско изкуство   Грузинският танц „Картули“ е представителен художествен елемент от […]