Гърция

08/04/2021

Ай-Гиорис [Αϊ-Γιώρης – Св. Георги]

Ай-Гиорис [Αϊ-Γιώρης – Св. Георги] Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Гърция Област: Живи традиции и изразни средства / социални практики, обреди […]
08/04/2021

Изкуството на сиренето Мелихлоро/Мелипасто, произвеждано на о. Лемнос

Изкуството на сиренето Мелихлоро/Мелипасто, произвеждано на о. Лемнос Елемент на НКН, вписан в Националния регистър на Гърция Област: Живи традиции и изразни средства / социални практики, […]
06/04/2021

Свещените гори край селата Загори и Коница

Свещените гори край селата Загори и Коница Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Гърция Област: Живи традиции и изразни средства / социални […]