2012

15/08/2012

Международен конкурс на тема „Традицията, която мога да пресъздам по най-добрия начин“

Mеждународен конкурс “Tрадицията, която мога да пресъздам по най-добрия начин” От септември 2012 г. стартира проект „FOCAL Fostering cultural heritage forbridging intergenerational dialogue”/”FOCAL –  Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията”, […]