Офис:

Регионален център ЮНЕСКО
ж.к. Изток, ул. "Лъчезар Станчев" №7,
София, България
: +359 2 444 21 03
: office@unesco-centerbg.org