Молдова

Културни практики, свързани с 1-ви март
мултинационална кандидатура на България, Северна Македония, Молдова, Румъния

Основната практика се състои в изработването, подаряването и носенето на червена и бяла нишка, която, след като се види цъфнало дърво, лястовица или щъркел, се развързва и закача. Прието е разбирането, че чрез мартеницатa /Martinka, Mărţişor/ се осигурява символична защита срещу лошото време и гарантира безопасното преминаване през зимата към пролетта. Всички общности, независимо от възрастта, участват в тази практика.

Making-of-martisor-thread
© Constantin Brăiloiu Institute of Ethnography and Folklore, Romanian Academy, 2014

Медия

  Молдова

Културни практики, свързани с 1-ви март

мултинационална кандидатура на България, Северна МакедонияМолдоваРумъния

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство

Традиционно изработване на стенни килими в Румъния и Република Молдова

Традиционно, стенните  килими, произведени от  тъкаческите  общности от Румъния и Република Молдова са били използвани за декорация и като средство за изолация и като част от зестрата на булката.  Многообразни тъкачески техники са били необходими, за да се изработят сложните мотиви, някои от които топографски определят точното местообитание на майсторите. Килимите имат и допълнителна роля в бита  и символизират пренасянето на духа в отвъдното.  Друга тяхна роля е да представят националната идентичност на региона в  международни форуми на занаятите.  Днес, стенните килими се оценяват  най-вече като произведения на изкуството, като при празнични събития се експонират и украсяват градски фестивали и церемонии . Техниката на изработка се е променила и  от вертикални тъкачните станове са станали хоризонтални. Настъпват други технологични промени, тъй като в днешни дни тъкачите могат да работят и от домовете си. В селата традицията се предава от баба на дъщеря и на внучка, а в градовете това изкуство се изучава  в специализирани занаятчийски центрове, работилници  и училища, в асоциации и сред колеги, както и в работилници към музеите. Израз на творчески заряд, идентичност и инструмент за социално сближаване, традицията на тъкачеството се смята за уникално средство , което не само развива креативност, но и създава условия за общуване между хора от различна възраст и с различно социално и икономическо минало, препредава в рамките на семейството.

© Ministry Of Culture of Romania, 2015
© Ministry Of Culture of Romania, 2015

Медия

  Молдова

Традиционно изработване на стенни килими в Румъния и Република Молдова

мултинационална кандидатура на РумънияРепублика Молдова

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Мъжка група Колиндат, Коледен ритуал

Всяка година преди Коледа, групи от млади хора се събират в села в цяла Румъния и Република Молдова да се подготвят за ритуала Колиндат. На Бъдни вечер, те отиват от къща на къща, изпълнявайки празнични песни. След това, домакините предлагат на певците обредни подаръци и пари. Песните са с епично съдържание, адаптирано към индивидуалните особености на всеки домакин.

Понякога ритуалът се изпълнява в народна носия в инструментален съпровод и хореография. Групи от млади мъже (обикновено неомъжени) са основните носители на елемента; опитните мъже са отговорни за обучението на групата. В някои области децата имат право да присъстват на репетициите, за да научат репертоара. Ритуалът играе важна роля за запазване на социалната идентичност и осигуряването на сближаване.

584x395

Медия

  Молдова

Мъжка група Колиндат, Коледен ритуал

мултинационална кандидатура на РумънияРепублика Молдова

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2013 г. (8.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството