Армения

Кочари, традиционен групов танц

Кочари е традиционен танц, които се изпълнява в цяла Армения по време на празници, фестивали, семейни тържества и други социални чествания. Един от редките традиционни танци, чиято верига на предаване никога не е била прекъсвана.

Kochari dance scene © Gagik Ginosyan, 2013

Медия

  Армения

Кочари, традиционен групов танц

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Лаваш, приготвяне, значение и поява на традиционния хляб като израз на културата в Армения

Лаваш е традиционен тънък хляб, който е неизменна част от арменската кухня. Приготвянето му обикновено се извършва от малка група жени и изисква много  усилия, опит и специални умения. Обикновено тесто, направено от пшеничено брашно и вода се омесва и се разделя на отделни парчета, които след това се разточват на тънки слоеве и се пече в традиционна глинена пещ.

Хлябът Лаваш обикновено се сервира завъртян около местни сирена, зеленчуци или месо и може да бъде съхранен в период до шест месеца. Той играе ритуална роля в сватби, когато се поставя върху раменете на младоженците, за да донесе плодородие и благоденствие.

Общата дейност при приготвянето на хляб Лаваш укрепва семейството, общността и социалните връзки. Изявяващите се като помощници млади момичета обикновено засилват все повече своето участие, тъй като придобиват опит. Мъжете също са участват при направата на пещ и препредаване на техните умения на ученици и чираци, което е необходима стъпка за запазване жизнеността и дълголетието за приготвянето на хляба Лаваш.

©Harutyun Marutyan, 2013

Медия

  Армения

Лаваш, приготвяне, значение и поява на традиционния хляб като израз на културата в Армения

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2014 г. (9.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Арменски епос „Давид Сасунски“

„Давид Сасунски“ е героичен арменски епос, който разказва историята на смелия младеж Давид, който с благословията на Бог защитава родния си край в борбата срещу злото.

Предава се в семейството като призвание, най-силно е разпространен в  малките общини, където връзките с фолклорната култура са по-силно изразени. Има 160 варианта на изпълнение.

©2004 „House of Sasssoun“NGO

Медия

 Армения

Арменски епос „Давид Сасунски“

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2012 г. (7.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Каменни кръстове Хачкар (Kachkars) – символика и изработка

Хачкар представлява каменен кръст или висока масивна плоча с кръст и богата врязана резба и различни изображения, издълбани върху камък. Те служат като място за поклонение, паметни плочи и реликви. За направата им се използват местни камъни и се оформят с помощта на длето и други специфични инструменти. След изработката им се боготворят и помазват, след което може да се смята, че те притежават всевишната сила да защитават, да помагат за победа, да защитават и да носят дълголетие. В Армения има повече от 50 000 като нито един не си прилича с който и да е друг. Занаятът, свързан с тяхната изработка се предава в семейството, от майстор на ученик, като се показват основните техники за изработка и се насърчава индивидуалното импровизиране.

© 2008 H.L. Petrosyan

Медия

 Армения

Каменни кръстове Хачкар (Kachkars) – символика и изработка

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2010 г. (5.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Арменски дудук и неговата музика

Дудукът представлява духов инструмент, който е изработен от тръстика. Корените на този инструмент са от времето на арменския цар Тигран Велики (95-55 г. пр.н.е.). Акомпанира на традиционни песни и танци от различни региони и често се практикува на различни социални обичаи и поводи. Обикновено на дудук свирят двама музиканти.

Голяма част от арменското население определят дудука като инструмент, който най-ясно изразява топлота, радост и тяхната история.

© Samvel Amirkhanyan

Медия

 Армения

Арменски дудук и неговата музика

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2008 г. (3.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (първоначално обявен през 2005)