Кипър

Византийско пеене

Като живо изкуство, съществуващо повече от 2000 години, византийското песнопение е значима културна традиция и завършена музикална система, част от общите музикални традиции, развити във Византийската империя.

Византийското пеене е тясно свързано с духовния живот и религиозния култ като придава ценност в музикален план на литургичните текстове на Гръцката православна църква. Това вокално изкуство се концентрира върху интерпретацията на църковния текст. То дължи своето съществуване без съмнение на думата (logos).  Всъщност всеки аспект от традицията служи за разпространение на богослужебния текст. Предавано устноотпоколениенапоколение, песнопението запазва всичките си характеристики през вековете: иде реч за предимно вокална музика, по своята основа монофонична; песните са кодифицирани в система от осем лада (гласове) или осем степени; различни ритмични стилове са използвани, за да се акцентира върху избрани срички в определени думи на литургичния текст. Изкуството на псалма се свързва с мъжкия глас, но певиците също са многобройни – в девическите манастири, както и в енориите.

Освен в църковните храмове, византийското песнопение процъфтява благодарение на отдадеността на експерти и любители – музиканти, хористи, композитори, музиколози и университетски преподаватели, които допринасят за неговото изучаване, представяне и разпространение.

Father Nikolaos Lympouridis with his students, during their weekly Byzantine chant lesson at the School of Byzantine and Traditional Music of the Holy Metropolis of Lemesos, in Limassol, Cyprus Photograph: Mediazone/A.Polyniki © Cyprus National Commission for UNESCO, 2018

Медия

  Кипър

Византийско пеене

мултинационална кандидатура на

Кипър и Гърция

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2019 г. (14.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство

  Кипър

Изкуството на сухата каменна зидария – познания и строителни техники

мултинационална кандидатура на

ХърватияКипърГърцияФранцияИталия, Словения

ИспанияШвейцария

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство

Средиземноморска диета

Средиземноморската диета представлява съвкупност от умения, знания, ритуали, символи и традиции, свързани с прибиране на реколта, риболов, животновъдство, консервиране, преработка, готвене, и по-специално споделяне и консумация на храна. Храненето заедно е в основата на културната идентичност и приемственост на общностите в региона на Средиземноморския басейн. Това е момент на споделяне и общуване, на укрепване и обновяване на семейството, групата или идентичността на общността. Средиземноморската диета подчертава ценности като гостоприемство, сближаване, междукултурен диалог и креативност, както и начин на живот, уважаващ различията.

Средиземноморската диета играе важна роля в културните пространства, фестивали и празненства, обединявайки хора от всички възрасти и социални класи. Включва занаятчийството и производството на традиционни съдове за транспортирането, съхранението и консумацията на храни, включително керамични чинии и чаши. Жените имат важна роля в трансмисията на знанията, свързани със Средиземноморската диета: те опазват техниките, спазвайки сезонните ритми и празненства, и предават ценностите на този елемент на новите поколения. Пазарите също играят ключова роля като места за съхранение и предаване на средиземноморската диета.

Медия

  Кипър

Средиземноморска диета

мултинационална кандидатура на

КипърХърватияИспанияГърцияИталияМарокоПортугалия

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2013 г. (8.COM) в Представителната листа на нематериално културно наследство на човечеството

„Чатиста” фолклорен поетичен дуел

Живата, импровизирана устна поезия известна като „Чатиста” Tsiattista , често се представя под акомпанимента на цигулка или лютня. Дуелът представлява надпревара между двама поети-певци като единият се опитва да надмине другия с рецитал на остроумни стихове, съставени от римувани куплети. Разпространен е отдавна по сватби, панаири и други събития в общността. За успешни поети-певци се считат тези, които проявяват остроумие, сериозно познаване на поетичните и музикални традиции, имат богат речник и въображение. Преди, често това са били мъже със скромни средства и ограничено образование , които предавали работата си само устно. В наши дни повечето поети са мъже, но напоследък се наблюдават изпълнения  и на талантливи жени.

Качествата, които трябва да имат поетите са: да бъдат добре запознати с кипърския гръцки диалект, да имат необходимите познания на популярната поезия на Кипър,  да импровизират за определено време по дадена тема, да бъдат в състояние да отговорят на своя противник.

Медия

  Кипър

„Чатиста” фолклорен поетичен дуел

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2011 г. (6.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Дантела „Лефкаритико” от село Лефкара

Традицията на производство на дантела в село Лефкара, което се намира в югоизточната част на Кипър, датира от около 14 век. Повлияна от местния занаят, бродерията на венецианските придворни, които управлявали страната през 1489 г. и древните гръцки и византийски геометрични модели, е изработена ръчно. Създаването на дантелата, което съчетава изкуство и социална практика, си остава основен поминък на жените в селото. Те изработват забележителни покривки, салфетки и декоративни парчета, докато седят заедно и си говорят из тесните улички на селото или в закритите дворове.

Уникалното усвояване на занаята се предава неформално на младите момичета през годините и чрез точните указания на техните майки или баби за украсяването на лена с памучен конец. Когато жената се научи да изработва дантелата, вече може да използва своето въображение при дизайна на модела като вплита успоредно традицията, съчетана с персоналната идентичност.

Като свидетелство за способността да се оценяват многообразието на различни влияния и да ги включват в собствената им култура, жените, шиещи дантелата са в центъра на ежедневния живот на Лефкара и горд символ на неговата идентичност.

Медия

  Кипър

Дантела „Лефкаритико” от село Лефкара

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2009 г. (4.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството