Чидаоба, борба в Грузия

Чидаоба, борба в Грузия

Чидаоба (борба) е древна форма на бойно изкуство, практикувано от голяма част от мъжкото население във всички региони, села и общности в Грузия. Носители на традицията са млади хора, жители на града, спортни клубове, образователни институции и самодейни организации. Тази практиката е комплексно явление, което съчетава елементи от борба, музика, танци и специално облекло чокха (chokha). Чидаоба има бойно предназначение до късното средновековие, а по-късно постепенно се превръща в зрелищен спорт. Турнирите се провеждат на открита арена пред широка публика, в съпровод от музика, изпълнявана на духов инструмент зурна (zurna) и грузински барабан „доли“ (doli), с която се отбелязва началото. Борците опитват да се надвият един друг чрез специални хватки, а ускоряваща ритъма музика повишава динамиката на състезанието. Кодът на поведение наподобява на рицарските битки и понякога борците напускат арената при звуците на грузински народен танц. Чидаоба използва около 200 хватки и контра-хватки, и тяхната комбинация подпомага креативността на борците. Борбата насърчава здравословния начин на живот и играе важна роля в междукултурния диалог. Младите хора практикуват борба на открито от ранна пролет до есента като овладяват знания-умения чрез гледане на срещи. Секции по борба съществуват в почти всяко село и град в Грузия.

© President of Georgian National Wrestling Federation, 2017
© President of Georgian National Wrestling Federation, 2017

Медия

  Грузия

Чидаоба, борба в Грузия

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериално културно наследство на човечеството

Живата култура на трите системи за изписване в грузинската азбука

Живата култура на трите системи за изписване на грузинската азбука

В еволюцията на грузинската писменост са създадени три азбуки, които се използват и до днес: мргвловани (мrgvlovani), нусхури  (nuskhuri) и мхедрули (mkhedruli). Мргвловани е първата азбука, от която е извлечена нусхури, а след това ;хедрули. Азбуките съжителстват благодарение на различните си културни и социални функции, отразявайки една от страните на многообразието и идентичността на Грузия. Тяхната употреба поддържа усещане за приемственост сред общностите. Азбуките мргвловани  и  нусхури се използват и преподават неформално предимно от общността на Апостолската автокефална православна църква в Грузия. Например азбуките се използват в литургични текстове, псалми и химни, в надписи на репрезентации като иконите. Традиционните занаятчии – златари, майстори на бродерии, иконописци и скулптори, които изработват литургични предмети, богословските училища, висши учебни заведения, езиковеди, учени и историци могат да се възприемат като практикуващи и предаващи азбуките. Грузинската образователната система се основава на азбуката мхедрули. Преподавана в начално и средно училище, тази азбуката се предава също неформално у дома от по-възрастни на по-млади. Азбуките мргвловани и нусхури се преподават в училищата в Грузия, но на основно ниво.

© National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, 2015
© National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, 2015

Медия

  Грузия

Живата култура на трите системи за изписване в грузинската азбука

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериално културно наследство на човечеството

Традиционно грузинско антично производство на вино в квеври

Традиционно грузинско антично производство на вино в квеври

Приготвянето на вино в квеври (глинена делва) се практикува в цяла Грузия, особено в селските общности, където се отглеждат уникални сортове грозде. Квеври е глинен съд с форма на яйце, използван за производство, отлежаване и съхранение на виното. Знанието и опитът да се прави вино в квеври  за  домашни  и  търговски  цели се предават в семейството, между съседи, приятели и роднини, всички, които участват в събирането на реколтата и производството на вино.

Като наблюдават по-големите, децата се научават да се грижат за лозите, да пресоват грозде, да предизвикат ферментация, да събират глина и да правят делви и да ги изпичат. Процесът на производство на вино включва пресоване на гроздето и отделяне на сок, гроздови люспи, стебла и семки в делва, която след това е заровена в земята и запечатана. Така сместа да може да ферментира в продължение на пет- шест месеца, преди виното да стане подходящо за пиене.

Повечето селскостопански производители, както и граждани използват този метод за винопроизводство. Виното играе важна роля във всекидневието на грузинците, както и в честването на светски и религиозни събития и ритуали. Винените изби все още се считат за най-святото място в семейния дом. Традицията на винопроизводство в глинени делви определя начина на живот на местните общности и представлява неразделна част от тяхната културна идентичност и наследство като виното и лозите се срещат често в грузинските устни традиции и песни.

Медия

  Грузия

Традиционно грузинско антично  производство на вино в  квеври

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2013 г. (8.COM) в Представителната листа на нематериално културно наследство на човечеството

Грузинско полифонично пеене

Грузинско полифонично пеене

Народното пеене заема ценно място в грузинската култура. Полифоничното пеене на грузински език е светска традиция в страна, чийто език и култура често са били потискани от нашественици. В Грузия съществуват три вида полифония: комплексна полифония, често срещана в Сванети; полифоничен диалог с бурдон в нисък тон, разпространен в Кахети в Източна Грузия и контрастна полифония в три части с известна импровизация в частите, характерни за Западна Грузия. Типът пеене чакруло – принадлежащ към първата категория и изпълняван на церемонии и празници, се отличава с използването на метафора, вокална техника  йодел –  криманчули и „кукуригане на петел“, изпълнен от мъжки глас фалцет. Част от тези песни са свързани с култа към лозята и датират още от осми век.

Пеенето и днес присъства във всички области на всекидневието, от трудовитете песни (надури – включва звуците на физическо усилие) до коледните песни (алило)и се мине през песните изцеление. Византийските богослужебни химни включват грузинската полифонична музика във висока степен и се превръщат в неин изразител.

Претърпяла негативите на социалистическата културна политика, традиционната грузинска музика е застрашена от обезлюдяването на селските райони, както и от нарастващия успех на поп музиката. Многобройните записи на полифонични песни на винилни плочи от началото на ХХ в. не дават сигурна гаранция за нейното опазване занапред.

Медия

  Грузия

Грузинско полифонично пеене

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2008 г. (3.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (Първоначално обявен през 2001 г.)