Грузия

Грузия, Чидаоба, грузински народни борби

© President of Georgian National Wrestling Federation, 2017
© President of Georgian National Wrestling Federation, 2017

Медия

  Грузия

Грузия, Чидаоба, грузински народни борби

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериално културно наследство на човечеството

Живата култура на трите системи за изписване в грузинската азбука

Писменият език на Грузия е довел до развитието на три азбуки – Mrgvlovani, Nuskhuri и Mkhedruli – които остават в употреба и до днес. Мигровани/Mrgvlovani/ е първата азбука, от която по-късно е произлязла Нускхури /Nuskhuri / и накрая се появява Мхедрули / Mkhedruli/. Азбуките съществуват паралелно, благодарение на различните си функции  и отразяват разнообразната  културна идентичност на Грузия. Образователната система се базира на азбуката  Мхедрули , преподавана в основното и средно училище и у дома, докато Мигровани  и Нускхури се практикуват  и преподават предимно от  апостолическата  автокефална православна църква в Грузия. Пример за различното приложение на  азбуките са иконите, псалмите и църковните текстове, в които се използва само  Нускхури.  Други приложения на тази азбука откриваме в занаятчийството, свързано с църковната обредност – златари, иконописци, скулптори и везбари, а често и зидари и каменоделци често си служат с тази азбука. Нускхури има основно приложение в духовни семинарии,  теософски училища , популярна е сред  лингвисти, изследователи и историци.

© National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, 2015
© National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia, 2015

Медия

  Грузия

Живата култура на трите системи за изписване в грузинската азбука

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериално културно наследство на човечеството

Древна грузинска традиция за производство на вино по метода квеври

Традиционното Грузинско производство на вино в глинени съдове, заровени в земята- квеври, се практикува в цяла Грузия, особено в селските райони където се отглеждат изключително разнообразни сортове грозде. „Квеври е яйцевиден керамични съд, използван за правене, съхранение и стареене на виното. Опитът и знанията за производство на вино по този метод се предават в семействата, между съседи, приятели и роднини, включени в общата дейност по прибиране на гроздето и правене на виното.

Виното играе важна роля в ежедневието на хората, в честванията на светски и религиозни събития. Традицията за производство на вино определя начина на живот на местните общности и представлява неразделна част от тяхната културна идентичност и наследство. Думите вино и лозя често присъстват в грузинските устни предания и песни.

Медия

  Грузия

Древна грузинска традиция за производство на вино по метода квеври

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2013 г. (8.COM) в Представителната листа на нематериално културно наследство на човечеството

Грузинско полифонично пеене

Народното пеене в Грузия заема ценно място в грузинската култура. Полифоничното пеене на грузински език е светска традиция в страна, чийто език и култура често са били погазвани от чужди нашественици. В Грузия съществуват три вида полифония: комплексна полифония, срещана в региона на Svaneti; полифоничен диалог, разпространен в региона Кахети, Източна Грузия и контрастна полифония, характерна за Западна Грузия.

Медия

  Грузия

Грузинско полифонично пеене

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2008 г. (3.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (Първоначално обявен през 2001 г.)