Гърция

Трансхуманно животновъдство, сезонно извеждане на паша по миграционните маршрути на Средиземноморието и в Алпите

Сезонното превеждане на добитък по миграционните маршрути в Средиземноморието и Алпите е форма на пасторализъм. Всяка година през пролетта и есента хиляди стада от животни се придвижват между различните географски и климатични региони. Стадата водени от групи пастири – на коне или пеша, придружени от овчарски кучета, извървяват утъпкани от времето маршрути от зори до здрач. В много случаи исемействата на пастирите също пътуват със стадата. Могат да се разграничат два основни вида трансхуманно животновъдство: хоризонтално придвижване в равнинни и плата и вертикално придвижване, типично за планинските райони. Това отглеждане регулира отношенията между хората, животните и екосистемите. Тообхваща споделени ритуали и социални практики като грижата и развъждането на животни, управлението на земята, горите и водните ресурси и справянето с природните опасности. Животновъдите имат задълбочени познания за околната среда, екологичния баланс и промените на климата, тъй като това е един от най-устойчивите и ефективни методи за отглеждане на животни. Те притежават и специални умения, свързани с всички видове занаятчийство и производство на храни. Празненствата през пролетта и есента бележат началото и края на придвижването, когато носителите споделят храна, ритуали и истории и въвеждат по-младите поколения в практиката. Главните пастири предават своето специфично познание и умение на по-младите поколения чрез ежедневни дейности и така осигуряват устойчивата жизненост на практиката.

Return across the glacier after the first snow in September (Austria) Photograph: Mauro Gambicorti © Kulturverein Schnals

  Гърция

Трансхуманно животновъдство, сезонно извеждане на паша по миграционните маршрути на Средиземноморието и в Алпите

мултинационална кандидатура на

Австрия, Гърция и Италия

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2019 г. (14.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство

Византийско пеене

Като живо изкуство, съществуващо повече от 2000 години, византийското песнопение е значима културна традиция и завършена музикална система, част от общите музикални традиции, развити във Византийската империя.

Византийското пеене е тясно свързано с духовния живот и религиозния култ като придава ценност в музикален план на литургичните текстове на Гръцката православна църква. Това вокално изкуство се концентрира върху интерпретацията на църковния текст. То дължи своето съществуване без съмнение на думата (logos).  Всъщност всеки аспект от традицията служи за разпространение на богослужебния текст. Предавано устноотпоколениенапоколение, песнопението запазва всичките си характеристики през вековете: иде реч за предимно вокална музика, по своята основа монофонична; песните са кодифицирани в система от осем лада (гласове) или осем степени; различни ритмични стилове са използвани, за да се акцентира върху избрани срички в определени думи на литургичния текст. Изкуството на псалма се свързва с мъжкия глас, но певиците също са многобройни – в девическите манастири, както и в енориите.

Освен в църковните храмове, византийското песнопение процъфтява благодарение на отдадеността на експерти и любители – музиканти, хористи, композитори, музиколози и университетски преподаватели, които допринасят за неговото изучаване, представяне и разпространение.

Father Nikolaos Lympouridis with his students, during their weekly Byzantine chant lesson at the School of Byzantine and Traditional Music of the Holy Metropolis of Lemesos, in Limassol, Cyprus Photograph: Mediazone/A.Polyniki © Cyprus National Commission for UNESCO, 2018

Медия

  Гърция

Византийско пеене

мултинационална кандидатура на

Кипър и Гърция

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2019 г. (14.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство

  Гърция

Изкуството на сухата каменна зидария – познания и строителни техники

мултинационална кандидатура на

ХърватияКипърГърцияФранцияИталия, Словения

ИспанияШвейцария

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство

Ребетико

Ребетиковите песни съдържат безценни препратки към обичаите и традициите на определен начин на живот, но преди всичко тази практика е жива музикална традиция със силен символичен, идеологически и артистичен характер.

No other instrument is as intertwined with the history of Rebetiko as the bouzouki is
Photograph: Lia Koniari © Greek Ministry of Culture and Sports, 2016

Медия

  Гърция

Ребетико

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследствo

Момоерия /Momoeria/, празнуване на Нова година в осем села от област Козани, Западна Македония, Гърция

От 25 декември до 5-ти януари, танцьори, актьори и музиканти в Козани, Гърция, изнасят представления по селските улици и посещават домоветете, пожелавайки си взаимно просперитет за новата година. Танцьорите Момоерия /Momoeria/ пресъздават ролята на  свещениците от Момос /Momos /, бог на смеха и сатирата или командирите на Александър Велики, които се опитват да убедят природата да не  застрашава поминъка на селяните. Обличат се военни униформи, подобни на античните войни, нахлупват се шлемове и се танцува със сопи в ръка. Всичко това се случва, докато актьори изпълняват пиеса, а музиканти им акомпанират. Разиграва се битка между стареца и дявола, а публиката се включва на страната на стареца под звуците на гайда. Фестивалът кулминира в песни и танци до сутринта на градския площад за просперитет в идната година. Традицията се предава под формата на приемственост от  по-възрастните поколения към  по-младите, а честванията са  част от практиките за опазване на културната идентичност на общността и спомагат за развивитието на  социалната интеграция.

© Kostas Alexandridis, 2014
© Kostas Alexandridis, 2014

Медия

  Гърция

Момоерия /Momoeria/, празнуване на Нова година в осем села от област Козани, Западна Македония, Гърция

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство

Занаят рязане на мрамор на остров Тинос

Изкуството на рязане на мрамор е израз на културната идентичност на остров Тинос. Занаятчиите на рязане на мрамор притежават емпирично познание за състава, структурата и свойствата на всеки вид мрамор и неговото обработване. Мраморните работилници за резба произвеждат широка гама от традиционни мотиви, модели и символи като кипариси, цветя, птици и кораби. Те черпят и увековечават споделена символична система от религиозни, магически и устни предания. Мотиви за сгради, пътни знаци, църкви и гробища гарантират умилостивяване и отклоняват зли влияния, докато тези, гравирани върху ежедневните мраморни съдове подчертават плодородие и благоденствие. Занаятът се предава чрез дългогодишни традиции. Обучаващите се в работилницата чираци започват с черни задачи, като например организиране  работните инструменти на капитана и почистване на работилницата, преди  завършване, за да изучат занаят и рисуване. Всеки майстор наблюдава и е ментор на един или двама чираци, обикновено членове на семейството. След като завършат обучението си и  спечелят титлата на майстор занаятчия, чираците са снабдени с малък набор от инструменти. Днес почти една четвърт са жени, което представлява значителна промяна в традицията на занаятчийството, която доскоро е била само мъжка дейност.

Медия

  Гърция

Занаят рязане на мрамор на остров Тинос

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2015 г. (10.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство

Знания и умения, свързани с култивирането на мастика на остров Хиос

Мастиката се култивира на остров Хиос от ароматна смола мастиха, която се извлича от мастиково дърво. Мастихата представлява вечнозелено дърво с набраздена по-тъмна или по-светла кора, в зависимост от възрастта, което вирее най-добре и единствено в сухата варовикова почва на остров Хиос. Въпреки че дървото се среща и на други места по света, единствено в южната част  на острова то отделя тази специфична смола.

Мастихата, известна с многобройните си свойства и култура, е семеен поминък, който изисква големи грижи през цялата година от мъже и жени от всички възрасти, които участват при равни условия в различните етапи. По-възрастните членове на общността са отговорни за предаването на техниките за разрязване и събиране на мастихата на по-младите поколения. Културата на мастика представлява цялостна социално събитие. Общите практики също са повод за увековечаване на колективната памет през разказване на стари приказки и истории.

Медия

  Гърция

Знания и умения, свързани с култивирането на мастика на остров Хиос

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2014 г. (9.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство

Средиземноморска диета

Средиземноморската диета представлява съвкупност от умения, знания, ритуали, символи и традиции, свързани с прибиране на реколта, риболов, животновъдство, консервиране, преработка, готвене, и по-специално споделяне и консумация на храна. Храненето заедно е в основата на културната идентичност и приемственост на общностите в региона на Средиземноморския басейн. Това е момент на споделяне и общуване, на укрепване и обновяване на семейството, групата или идентичността на общността. Средиземноморската диета подчертава ценности като гостоприемство, сближаване, междукултурен диалог и креативност, както и начин на живот, уважаващ различията.

Средиземноморската диета играе важна роля в културните пространства, фестивали и празненства, обединявайки хора от всички възрасти и социални класи. Включва занаятчийството и производството на традиционни съдове за транспортирането, съхранението и консумацията на храни, включително керамични чинии и чаши. Жените имат важна роля в трансмисията на знанията, свързани със Средиземноморската диета: те опазват техниките, спазвайки сезонните ритми и празненства, и предават ценностите на този елемент на новите поколения. Пазарите също играят ключова роля като места за съхранение и предаване на средиземноморската диета.

Медия

  Гърция

Средиземноморска диета

мултинационална кандидатура на

КипърХърватияИспанияГърцияИталияМарокоПортугалия

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2013 г. (8.COM) в Представителната листа на нематериално културно наследство на човечеството