Културното наследство на Флотилията на Бока Которска – празнично представяне на паметта и културната идентичност

Флотилията на Бока Которска [Залива Котор] е традиционна, неправителствена организация на хора, свързани с морето, основана в Котор, Черна гора, през 809 г. Произходът й се свързва с пренасянето на мощите на Св. Трифон, светеца-покровител на град Котор. Съобщност на мореплаватели с военни, стопански, образователни и хуманитарни функции, Флотилията на Бока Которска вече два века играе възпоменателна роля за опазване и популяризиране на историята и традициите на мореплаването. Членството в нея е доброволно, като се приемат мъже, жени и деца от всички възрастови групи. При тържествени случаи, членовете й се обличат в живописни традиционни униформи, носят оръжия от отминали исторически епохи и изпълняват традиционния танц „коло“. Флотилията на Бока Которска е гръбнакът на ежегодните чествания на Св. Трифон, които се провеждат в периода 13 януари-3 февруари и включват шествие и поредица от обреди в катедралага. Празнествата на открито започват с традиционното „коло“ (хоро в кръг) на Флотилията, следвано от литийно шествие за пренасяне на мощите на Св. Трифон по улиците и през главните площади на града. Хиляди граждани се включват в шествието през историческия център на Котор или наблюдават празничните събития. В подготовката на дейностите участват стотици жени, мъже и деца.

Медия

  Черна гора

Културното наследство на Флотилията на Бока Которска – празнично представяне на паметта и културната идентичност

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2021 г. (16.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството