Социални практики и знания, свързани с приготовлението на традиционната сливова ракия - сливовица

Сливовица е традиционна високоалкохолна напитка, приготвена от сливи. Елементът включва комплексните знания и умения за приготвяне на напитката в домашна среда, както и ползването й в бита и в обредните практики. Приготовлението включва множество етапи с участието на семейства, а често и цели общности. Сливите обикновено се отглеждат в семейни ферми и се берат есенно време. Накисват се, за да ферментират в течение на 20-30 дни, след което се дестилират в ръчно изработени медни съдове, при което се получава слаба ракия. При повторна дестилация резултатът е по-силна ракия. Последната фаза на процеса е отлежаването на ракията в буре, обикновено дъбово, в продължение на поне една година. При празнични поводи и на семейни събирания, със сливовица се вдигат наздравици с пожелания за здраве и благоденствие. Освен това тя е важна част от традиционната медицина, като с добавяне на билки и различни плодове от нея се получават лекарства за настинка, против болка или антисептици. През зимата, ракията се консумира като греяна. Практиката по принцип се предава в рамките на семейството или общността, като младите поколения придобиват нужните знания с течение на времето, чрез постепенно включване в различните етапи от приготвянето на сливовица и нейното използване. Жените също придават голяма важност на предаването на знанията и уменията, свързани с ритуалите, с традиционната медицина и гастрономия. Съответните занаятчийски познания, необходими за изработването на медни съдове, се практикуват и предават в работилниците.

© National Museum Čačak, 2014

Медия

  Сърбия

Социални практики и знания, свързани с приготовлението на традиционната сливова ракия – сливовица

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2022 г. (17.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството

Грънчарство от Злакуша – изработване на грънчарски изделия с ръчно колело в село Злакуша

Елементът „Грънчарство от село Злакуша – изработване на грънчарски изделия с ръчно колело в село Злакуша“ се отнася до знанията и уменията, необходими за изработване на неглазирани съдове за термична обработка на храна. Използвани в домакинства и ресторанти в цяла Сърбия, грънчарските изделия от Злакуша се правят от глина и калцит, като грънчарското колело се задвижва изключително на ръка. Процесът трае между седем и десет дни, като включва приготвянето на глинена маса, оформянето, украсяването, сушенето и изпичането на изделието. Готовите съдове се декорират с геометрични мотиви, нанасяни с дървени или метални инструменти, а към някои от тях се добавят дръжки. Понастоящем традиционните форми на гърнетата за готвене, съдовете за изпичане на хляб или пържене на месо и малките гювечета за печене в кухненска фурна са приспособени към съвременните способи за приготвяне на храна. Свързаните с изработването им знания и умения се предават основно чрез пряко участие и чиракуване при опитни занаятчии в рамките на общността. Друг начин на предаване е чрез демонстрации на Събора в Закуша или на курсовете, организирани от Школата по изкуствата в Ужице. Грънчарските изделия от Закуша са често представяни на панаири и събори из цяла Сърбия, като съдовете се използват широко при важни семейни или обществени събития. Смята се, че някои блюда, приготвени в съдове от Закуша на открит огън, придобиват уникален вкус. Нещо повече: грънчарските изделия се асоциират със село Закуша и земите около него поради тесните връзки на местните хора с околната среда, от която черпят суровината за производството си.

Медия

  Сърбия

Грънчарство от Злакуша – изработване на грънчарски изделия с ръчно колело в село Злакуша

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2020 г. (15.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Коло, традиционен народен танц

Коло е традиционен, колективен фолклорен танц, изпълняван от танцьори, които са хванати за ръце, които сочат към земята, и обикновено се движат в кръг. Изпълнява се под съпровод на музика на частни и публични събирания и включва всички членове на местната общност.Важни носители са също културните и артистичните дружества и народните танцови трупи. Коло има важна социална обединяваща функция като насърчава колективната идентичност на различни нива в общностите. Той е символ на националната идентичност и носи отличителния белег на местната и регионалната общностна идентичност. Изпълненията са свързани с най-важните събития в живота на хората и общностите показва значението и устойчивостта на всички нива. Носителите и местните общности осигуряват неговата видимост чрез организиране на местни, регионални и национални панаири, фестивали и състезания, а устойчивостта на практиката се осигурява и от културни и артистични дружества. Ученето чрез пряко участие е най-разпространеният начин за предаване на уменията, а умелите танцьори мотивират другите танцьори, събуждайки у тях желание да научат и подобряват собственото си умение. Знанията се придобиват също чрез образователната система и в балетните и музикалните училища.

Performance of the kolo step pattern

Медия

  Сърбия

Коло, традиционен народен танц

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Пеене под съпровод на гусла

Пеенето под акомпанимента на гусла – струнен инструмент – е древно изкуство за изпълнение предимно на героични епоси, то се практикува от векове като форма на историческа памет и израз на културна идентичност. Изпълненията включват сложна форма на взаимодействие между публика и изпълнител и се основават на уменията и креативността на артистите-солисти (гуслари). От значение е способността на гусларите да драматизират поетичното съдържание, а езикът на тялото и личната харизма са ключови за успешните изпълнения. Репертоарът включва предимно песни за митични и исторически герои, събития от легендарното минало, за древната или близка история, а по-рядко балади и хумористични песни. Сценичните представления се провеждат на местно ниво, на фестивали и като част от възпоменателни практики. Покривайки широк спектър от теми, песните отразяват ценностната система на общността, а техният интерактивен характер насърчава чувството за общностна принадлежност. Повечето съвременни гуслари придобиват основните умения за пеене и свирене от по-опитни музиканти в семейството, местната общност или гусларско дружество, но уменията се предават и в държавните музикални училища. Местните организации са обединени около Съюза на гусларите на Сърбия, чиито усилия довеждат до създаването на Фестивал на младите гуслари и Събрание на младите гуслари на Сърбия.

A gusle player
© Ethnographic Museum in Belgrade, 2014

Медия

  Сърбия

Пеене под съпровод на гусла

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството

Слава, празник на светеца покровител на семейството

Православните християнски семейства в Сърбия честват важен празник – Слава, посветен на покровителя на семейството, който ги покровителства и осигурява благополучие. Празникът представлява ритуал с безкръвно жертвоприношение и тържество за роднини, съседи и приятели. В семейния дом се запалва специално направена свещ, след което се прелива вино погачата за празника –Слава. Приготвена и украсена от съпругата на домакина, тя се разрязва напречно на кръст, завърта се и се повдига нагоре и се разчупва на четири части. По време на ритуала се благодари на светеца, а молитвите измолват благополучие. Нарязването се извършва от домакина и най-възрастния или най-важният гост и други членове на семейството. След това празникът започва с чаша вино, хапване и тост с пожелания за здраве, плодородие и благополучие на семейството и гостите. Знанията, свързани със Слава, се предават в семействата, като жените играят важна роля в предаването на познания за изпълнението на ритуалите, тяхното значение и цел. Честването на Слава засилва социалните отношения и играе важна роля за установяване и поддържане на диалог в мултиетнични и мултиконфесионални области.

Медия

  Сърбия

Слава, празник на светеца покровител на семейството

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2014 г. (9.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството