Сърбия

Сърбия, Пеене под акомпанимент на гусла

A gusle player
© Ethnographic Museum in Belgrade, 2014

Медия

  Сърбия

Сърбия, Пеене под акомпанимент на гусла

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Коло, традиционен народен танц

Коло е традиционен колективен фолклорен танц, изпълняван от танцьори, които обикновено се движат в кръг и се държат с ръце надолу.

Performance of the kolo step pattern

Медия

  Сърбия

Коло, традиционен народен танц

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Слава, празник на светеца покровител на семейството

Живата, импровизирана устна поезия известна като „Чатиста” Tsiattista , често се представя под акомпанимента на цигулка или лютня. Дуелът представлява надпревара между двама поети-певци като единият се опитва да надмине другия с рецитал на остроумни стихове, съставени от римувани куплети. Разпространен е отдавна по сватби, панаири и други събития в общността. За успешни поети-певци се считат тези, които проявяват остроумие, сериозно познаване на поетичните и музикални традиции, имат богат речник и въображение. Преди, често това са били мъже със скромни средства и ограничено образование , които предавали работата си само устно. В наши дни повечето поети са мъже, но напоследък се наблюдават изпълнения  и на талантливи жени.

Качествата, които трябва да имат поетите са: да бъдат добре запознати с кипърския гръцки диалект, да имат необходимите познания на популярната поезия на Кипър,  да импровизират за определено време по дадена тема, да бъдат в състояние да отговорят на своя противник.

Медия

  Сърбия

Слава, празник на светеца покровител на семейството

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2014 г. (9.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството