Сърбия

Сърбия, Пеене под акомпанимент на гусла

A gusle player
© Ethnographic Museum in Belgrade, 2014

Медия

  Сърбия

Сърбия, Пеене под акомпанимент на гусла

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Коло, традиционен народен танц

Коло е традиционен колективен фолклорен танц, изпълняван от танцьори, които обикновено се движат в кръг и се държат с ръце надолу.

Performance of the kolo step pattern

Медия

  Сърбия

Коло, традиционен народен танц

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Слава, празник на светеца покровител на семейството

В Сърбия православните християнски семейства празнуват важен празник в чест на светеца покровител на семейството – Слава. Знанията, свързани с честването на празника и с изпълнението на ритуалите се предава в семейството като жените са основните носители. Празникът засилва социалните отношения и играе важна роля за създаването и поддържането на диалог в мултиетнически и мултиконфесионални райони.

Медия

  Сърбия

Слава, празник на светеца покровител на семейството

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2014 г. (9.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството