Турция

Традиционна турска стрелба с лък

Традиционната турска стрелба с лък обхваща принципите, ритуалите и социалните практики, занаятчийската изработка на традиционната екипировка, дисциплините в стрелбата с лък и техниките на стреляне, които се развиват през вековете. В традиционната турска стрелба с лък има различни дисциплини, които се практикуват в изправена позиция или на кон. Стрелците тренират индивидуално или заедно, за да се усъвършенстват, провеждат индивидуални стрелби и участват в състезания и празнични събития. Занаятчийската изработка на традиционното оборудване е много важна част от традицията. Оборудванетое направено от суровини като дърво, отглеждано при определени климатични условия на голяма надморска височина, органични лепила, рог, животински сухожилия, коприна и кожа. Затова занаятчиите трябва да притежават задълбочени познания за природата, растенията, животните и климата. Дървената част на лъка обикновено има калиграфска украса, орнаменти и украшения. Занаятчиите, ангажирани с  направата на традиционния лък играят също важна роля в опазването на традицията, защото необходимите знания-умения се предават от майстор на чирак или в процеса на индивидуално обучение. През последните години се наблюдава значително увеличение на броя на жените стрелци и на желаещите да се обучават, както и на неправителствените организации, свързани със стрелба с лък в различни региони на Турция. Носителите на традицията и практикуващите стрелбата осигуряват устойчивост и жизненост на елемента, като го адаптират и към съвременните условия.

Puta (target) shooting in Çanakkale Biga Province Competition © Mustafa Çelik/MoCT, 2017

Медия

  Турция

Традиционна турска стрелба с лък

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2019 г. (14.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството

  Турция

Наслeдството на Деде Коркуд/Коркит Ата/Деде Коркут – фолклорни епоси, народни приказки и музика

мултинационална кандидатура на АзърбайджанКазахстанТурция

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2018 г. (13.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Говор чрез подсвиркване

Начин на комуникация, който, чрез подсвиркване, имитира и формулира думи. Стръмният планински релеф е причината местното население да развие тази форма на общуване на дълги разстояния.
Въпреки че местната общност е наясно с важността на тази практика, технологичното развитие и социално-икономическите промени довеждат до намаляване броя на практикуващите и на областите, в които се говори по този начин. Една от основните заплахи пред този елемент на НКН е използването на мобилни телефони.

The steep mountains, rugged topography and dispersed settlements of the region where is used whistled language
© Ministry of Culture and Tourism of Turkey, General Directorate of Research and Training 2016

Медия

  Турция

Говор чрез подсвиркване

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2018 г. (12.COM) в Списъкa на нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ

Пролетен празник Хидрелез

За отбелязване на този празник се извършват различни церемонии и ритуали, свързани с природата, които гарантират благополучието, плодородието и благоденствието на семейството и общността, защита на добитъка и земеделските култури за предстоящата година.

Pelivan wrestling on Hidrellez Day
© Združenie Festival Proletni Veselbi 2010

Медия

  Турция

Пролетен празник Хидрелез

мултинационална кандидатура на Република Северна МакедонияТурция

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство

Традиционно изкуство и изработка на керамиката Цини /Cini/

Цини /Cini/ са традиционни, ръчно изработени керамични плочки и изделия, украсени с цветни мотиви, изобразяващи растения и животни. Те могат да бъдат открити като украса по фасади на сгради и къщи из цяла Турция. За изработката на Цини е необходимо да се мине през множество технологични процеси. Глината се подготвя, моделира, оформя, подрежда, изсушава и пече в специално изработени за това пещи. Проектите, които представляват местните обичаи и вярвания, се пренасят на хартия, изрязват се и се прехвърлят на повърхността със специална техника, при която се използва  пепел.  Някои от контурите и фигурите се рисуват на ръка,оцветяват се с пигменти и накрая предметите се глазират и изпичат. Работилниците за Цини разполагат с майстори, калфи и чираци. Всеки майстор има определена роля – оформя, украсява и оцветява, полира и лакира. Практикуващите определят изработването на Цини като средство за себеизразяване, развитие, изцеление, като обществото  приема тази форма на изкуството като израз на този символичен аспект на културната идентичност на Турция, която показва движението от минало към бъдеще. Изработката на Цини не езаключена само в работилниците, традицията се практикува в домашни условия, читалища, училища и университети из цялата страна, като нито възраст, нито пол и етнос могат да станат бариера за познанието, разпространението, препредаването и усъвършенстването на уменията.

© Ministry of Culture and Tourism of Turkey, 2014
© Ministry of Culture and Tourism of Turkey, 2014

Медия

  Турция

Традиционно изкуство и изработка на керамиката Цини /Cini/

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Честване на празника Невруз

(Nawrouz, Novruz, Nowrouz, Nowrouz, Nawrouz, Nauryz, Nooruz, Nowruz, Navruz, Nevruz)

Празникът Невруз бележи новата година и началото на пролетта в широка географска зона, обхващаща държавите Азербайджан, Индия, Иран, Киргизстан, Пакистан, Турция и Узбекистан. Той се празнува всяка година на 21 март в деня на равноденствието, дата определена съгласно астрономически изчисления. Наименованието означава нов ден, начало на нов живот. С празника Невруз се изпраща зимата и се посреща пролетта.
Невруз е свързан с различни местни традиции и множество разкази и легенди. В различните страни ритуалите за празника се различават. Например в Иран прескачат огньове и потоци, ходят върху тънко въже, палят свещи, а в Киргизстан организират конни надбягвания и традиционни борби.
Невруз популяризира ценности като мир и солидарност между поколенията и в рамките на семейството, помирение и добри съседски отношения. Празникът допринася за културното многообразие и приятелство между народите и различните общности.

584x395

Медия

  Турция

Честване на празника Невруз

(Nawrouz, Novruz, Nowrouz, Nowrouz, Nawrouz, Nauryz, Nooruz, Nowruz, Navruz, Nevruz)

мултинационална кандидатура на АзърбайджанИндияИран (Ислямска Република)ИракКазахстанКиргизтанПакистан,Таджикистан,

ТуркменистанТурцияУзбекистан

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Културата на приготвяне и споделяне на традиционен хляб: Лаваш, Katryma, Jupka, Yufka

Празникът Невруз бележи новата година и началото на пролетта в широка географска зона, обхващаща държавите Азербайджан, Индия, Иран, Киргизстан, Пакистан, Турция и Узбекистан. Той се празнува всяка година на 21 март в деня на равноденствието, дата определена съгласно астрономически изчисления. Наименованието означава нов ден, начало на нов живот. С празника Невруз се изпраща зимата и се посреща пролетта.
Невруз е свързан с различни местни традиции и множество разкази и легенди. В различните страни ритуалите за празника се различават. Например в Иран прескачат огньове и потоци, ходят върху тънко въже, палят свещи, а в Киргизстан организират конни надбягвания и традиционни борби.
Невруз популяризира ценности като мир и солидарност между поколенията и в рамките на семейството, помирение и добри съседски отношения. Празникът допринася за културното многообразие и приятелство между народите и различните общности.

© 2015 by M. Rahimov/Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan
© 2015 by M. Rahimov/Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan

Медия

  Турция

Културата на приготвяне и споделяне на традиционен хляб: Лаваш, Katryma, Jupka, Yufka

мултинационална кандидатура на АзърбайджанИран (Ислямска Република)КазахстанКиргизтанТурция

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Ебру, турско изкуство за обработване на мрамор

Ебру е традиционно турско изкуство за рисуване върху водна повърхност и посредством специална техника за прехвърляне на рисунката на хартия. Ебру е трудно изкуство, което изисква голямо търпение и усет. При него не може да се предположи точно каква шарка ще се получи и рисунката е неповторима.

В периода на Османската империя се е смятало за сериозен занаят и изтънчен вид изкуство, което не всеки художник е имал таланта и търпенето да владее. Рисували са се цветя, листа, орнаменти, решетки, джамии, луни и др., които се използвали за декорации на книги. Традицията се е практикувала без ограничения за възраст, пол или етническа принадлежност като е давала права на жените и е подобрявала социалните връзки в общността.

Outer cover of a book ornamented with art of Ebru. Its published date is estimated as 17th century. Photograph: Mahmut Davulcu © Ministry of Culture and Tourism, 2011

Медия

  Турция

Ебру, турско изкуство за обработване на мрамор

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2014 г. (9.COM)  в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Турско кафе – култура и традиция

Традицията на пиенето на турско кафе е символ на гостоприемство, приятелство и развлечение. Приготвянето на турско кафе включва предварителна подготовка и техника на варене. Прясно изпечените кафени зърна се смилат на фин прах. В специален съд – кафеник/джезве се прибавят кафе, студена вода и захар. Кафето се вари на бавен огън до появяване на желания каймак. Напитката се сервира в малки чаши, с чаша вода и е основно питие в кафенетата, където хората се срещат за разговори и споделяне на новини и истории. Традицията се предава неформално от членовете на семейството чрез пряко участие и наблюдение, част е от турското културно наследство и официалните церемонии в страната.

© Ministry of Culture and Tourism

Медия

  Турция

Турско кафе – култура и традиция

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2013 г. (8.COM)  в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Фестивал Месир в град Маниса

Празникът месир макуну в Маниса, Турция, отбелязва възстановяването на Хафса Султан (HafsaSultan), майка на Сюлейман Великолепни, която е излекувана от болест чрез направата на билкова смес, известна като месир макуну. След нейното оздравяване султанът нарежда тази смес да стане достъпна сред обществеността. И така всяка година от 21 до 24 март сместа се приготвя от готвач и чираци от 41 пресни подправки и билки според традиционната практика. Група от 14 жени увиват билковата смес в малки парченца хартия, а 28 имами и чираци я благославят, преди да я  разпръснат от върха на минарето и от куполите на султанската джамия. От различни региони на Турция идват хиляди хора, за да се състезават да хванат падащите пакетчета. Мнозина вярват, че по този начин в настоящата година желанията им за брак, работа и деца ще се сбъднат. Оркестър от 45 музиканти, облечени в традиционно облекло, изпълняват старинна османска музика по време на приготвянето на сместа. Музиката не спира по време на целия фестивал. Обитателите на Маниса имат дълбока емоционална привързаност към празника. Силата на традицията създава силно чувство на солидарност у местните общности и градът посреща гости от почти всички региони на Турция.

© Information and Documentation Center of Folk Culture/Ministry of Culture and Tourism

Медия

  Турция

Фестивал Месир в град Маниса

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2012 г. (7.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Традиционно обредно ястие Кешкек

Кешкекът е обредно ястие от пилешко месо, пшеница или ечемик. Приготвя се от мъже и жени, като пшеницата или ечемикът се смесват с пилешкото месо и се варят в голям казан на постоянен огън. Пшеницата е предварително накисната във вода от предния ден със специални молитви, а пилешкото месо е сварено и обезкостено. Хомогенизирането се получава с помощта на голям дървен чук, с който се „бият“ съставките, докато се варят в казана. Приготвянето е трудоемко и изисква често разбъркване и постоянна температура на огъня.
Ястието е обредно и най-често се консумира по време на религиозни празници, сватби и погребения. На церемонията по приготвяне на ястието се канят хора от съседни градове и села. Традицията за готвене на Кешкек е запазена и се предава от майстори-готвачи за чираци.

Laying wheat to dry © Information and Documentation Center of Folk Culture/Ministry of Culture and Torusim

Медия

  Турция

Традиционно обредно ястие Кешкек

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2011 г. (6.COM)в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Турнир по мазни борби “Къркпънар”, Турция

Състезанието се провежда от векове в Одрин. Представлява вид спортни борби, които се считат за национална традиция. Хиляди хора на различна възраст и от различни региони пътуват всяка година, за да наблюдават борбите между пехливаните.
Преди старта на състезанието, пехливаните се намазват обилно с олио или зехтин. Облеклото им е оскъдно като трябва да бъдат задължително голи над кръста и без обувки. Борците носят само дебели панталони от телешка или биволска кожа къспет. По традиция, победител в пехливанските борби е този, който успее да обърне противника си по гръб или да го вдигне във въздуха. Победителите получават колан от злато и се радват на голяма почит.

Municipality Building Festival Executive Center © Information and Documentation Center of Folk Culture / Ministry of Culture and Tourism

Медия

  Турция

Турнир по мазни борби “Къркпънар”, Турция

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2010 г. (5.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Ритуал Семах на алевитите и бекташите

Семах представлява ритуален танц, който се изпълнява с мистични и естетически движения на тялото в ритмична хармония. Съществуват вариации на Семах в общностите на алевитите и бекташите в различните области на Турция, отличаващи се със специфични музикални характеристики и определени ритмични структури.
Танцът се изпълнява от двойка мъж и жена, които танцуват рамо до рамо. Танцът се основава на концепцията за единството с Бога, като част от естествения цикъл: хората идват от Бога и се връщат при него.

Dıšarı (Public) Semah-Mengi- in Denizli City © Information and Documentation Center of Folk Culture/Ministry of Culture and Tourism

Медия

  Турция

Ритуал Семах на алевитите и бекташите

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2010 г. (5.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Мъжка сбирка сохбе

Сохбе представлява събирания само на мъже, на които се обсъждат социални и културни теми. Акцентира се на традициите, солидарността и взаимопомощта. Сохбетата са предимно през зимата, на тях имат право да присъстват мъже над 15-16 г. Участват между 5 и 30 души, които избират своя лидер. Сбирките понякога продължават до ранна утрин като включват музика, танци и пиеси и консумация на местни ястия.

Тези срещи играят ключова роля в предаването на турската фолклорна литература, народните танци и музика, селските игри, както и обществени ценности като справедливост, толерантност, доброжелателност и уважение.

584x395

Медия

  Турция

Мъжка сбирка сохбе

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2010 г. (5.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Традицията Ашъклък

Думата Ашъклък означава менестрелство. Традицията е свързана с изпълнения на ашъци – странстващи поети и певци. Те са облечени в национална носия и задължително свирят на саз. Ашъците са редовни гости в заведенията и на сватби, кръщенета и други радостни събития. Често импровизират изпълненията си, разказвайки истории, гатанки, народни приказки и рецитирайки любовни стихове.

584x395

Медия

  Турция

Традицията Ашъклък

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2009 г. (4.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Театър на сенките Карагьоз

Театърът на сенките „Карагьоз” е традиционен турски театър. В миналото, преди да се появят киното и телевизията, представленията на Карагьоз били изключително популярен вид развлечение в Турция. Представленията са се играели в кафенета, градини и площади като обикновено започвали с прожекция за представяне на основните герои и темата на представлението. Основен жанр на театъра са комични истории.
И днес театъра на сенките продължава да бъде интересно занимание за малки и големи. Пиесите се играят в зали, училища и центрове, особено по време на свещения месец Рамазан.

584x395

Медия

  Турция

Театър на сенките Карагьоз

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2009 г. (4.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството

Изкуството „Медда”, Разказвачите на истории

Традицията Меддалък е изключително древна. Меддалък е вид турски театър, в който един единствен разказвач, наричан медда разказва истории. Историите се разказвали в цяла Турция и във всички държави, където по това време се говорел турски език. През вековете, подобни повествователни жанрове процъфтявали благодарение на взаимодействието между народите на Азия, Кавказ и Близкия Изток. Разказвачите Медда забавлявали и образовали хората по пазари, кафенета, джамии и църкви. Те разпространявали знания и идеи сред преобладаващо неграмотното население. Избирали песни и комични истории от репертоара на известни легенди и епоси и ги адаптирали за специфичното място и публика. Това изкуство отдава голямо значение на владеенето на реториката и е високо ценено в Турция.

584x395

Медия

  Турция

Изкуството „Медда”, Разказвачите на истории

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2008 г. (3.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (Първоначално провъзгласен през 2005 г.)

Церемония Мевлеви Сема

Мевлевиите са мъжки дервиши (мюсюлмански монаси) от град Коня. Церемониите им наречени Сема, които датират от 1273 г., включват много религиозни песни, музика и танци, като именно танцът е най-известното им и интересно творение. Докато танцуват дервишите се въртят около левия си крак. Мевлевиите имат дълги бели роби, високи шапки и танцуват с широко разперени ръце.

Днес съществува в много турски общности по света, но техни по-популярни центрове са гр. Коня и Истанбул.

584x395

Медия

  Турция

Церемония Мевлеви Сема

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2008 г. (3.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (Първоначално провъзгласен през 2005 г.)