Култура на готвене на украинския борш

Украинският борш е традиционно ястие, което представлява бульон, комбиниран с цвекло, захарно цвекло или ферментирал сок от цвекло. Боршът има много варианти, като практиката включва самата рецепта, начинът на приготвяне и поводът, по който се приготвя конкретния вид. Обикновено се готви в голям тиган или тенджера и се сервира с хляб или чеснови кифлички. Приготвя се обикновено от жени, но и много мъже го приготвят като ежедневно ястие. Практиката датира от векове и се предава в семейството, като децата също активно участват в приготвянето. Като израз на гостоприемство, украинският борш обединява край масата всички, без значение от тяхната възраст, пол и произход. Приготвянето на ястието се използва и в някои ритуални практики, като например в района на Подилия, където третият ден от сватбата е запазил ритуалното си име do nevistky – na borshch, което означава „посетете снахата, за да хапнете борш“. Възхвалява се в приказки, народни песни и поговорки и се възприема като мерило за начина на живот и идентичност. Жизнеспособността на елемента обаче е силно застрашена от различни фактори, а от началото на въоръжения конфликт през февруари 2022 г., включително, миграцията на носители на традицията, далеч от тяхната общност и културния контекст, необходим за готвенето и консумирането на борш в Украйна, силно застрашават оцеляването на елемента. Освен всичко това самото разрушаване на околната среда и традиционното земеделие пречи на общностите да имат достъп до местните продукти, като зеленчуци и други, необходими за приготвяне на ястието. Въпреки тези трудности общностите в Украйна са обединени в усилията за опазване на елемента.

Медия

  Украйна

Култура на готвене на украинския борш

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2022 г. (5.EXT.COM) в Списъка на нематерилното културно наследство под заплаха

Случай на екстремна заплаха

Орнек – декоративен мотив на кримските татари и свързаните с него познания

Орнек е украинска система от символи и техните значения, която понастоящем се използва в шевици, ръчно тъкан текстил, грънчарски произведения, гравюри, бижутерия, дърворезба, в стъкларски производения и стенописи. Символите се подреждат в логическа последователност, за да съставят повествование. Общностите на кримските татари разбират значението на тези символи и често възлагат на занаятчии изработването на определени композиции с конкретно значение. В тъканите се прилагат най-вече геометрични орнаменти, докато флорални мотиви се използват във всички останали области на художествените занаяти, включително такива, които не съставляват част от традиционното наследство на кримските татари – рисунки върху стъкло, стенописи и художествен стенен текстил. Сред често срещаните символи са растения и дървета, символизиращи хора от различен пол и на различни възрасти. Общо съществуват около трийсет и пет символа, всеки със своето уникално значение и конотации. Така например, роза символизира омъжена жена, топола или кипарис – зрял мъж, лале – младеж, а бадем – младо момиче или неомъжена девойка. С карамфил се обозначава възрастен човек, както и мъдрост и житейски опит. Символиката на растителните мотиви винаги се подсилва от уникално подбрана цветна палитра и комбинация от символи. Така например, лале, вписано в роза, обозначава любовта или брачния съюз на мъж и жена. Много символи се използват като амулети за предпазване от злото. Свърваните с тях знания и умения се предават от изкусни майстори в рамките на рода или общността, в неформални форми на обучение като курсове по бродерия, или във формална образователна среда като университети.

© Chorna Kateryna, 2019

Медия

  Украйна

Орнек – декоративен мотив на кримските татари и свързаните с него познания

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2021 г. (16.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството

Традиция на рисувана керамика от Косив

Традицията на рисуваната керамика в Косиввъзниква през 18 век и достига своя златен век в средата на 19 век. Тя включва съдове, церемониални предмети, играчки и плочки. Предметите са направени от местна сива глина, която се покрива с бяла глина с кремообразна текстура.След изсушаване контурите на декорацията се създават  чрез изстъргане с метален инструмент. За получатването на традиционните зелени и жълти цветове, които са незаменима характеристика на керамиката, предметите се оцветяват с метални оксидни глазури и сеизпичат. Понякога майсторите добавят малко кобалт, но много умерено, за да не загубят традиционното оцветяване. По време на изпичането зеленото багрило се разлива, за да създаде ефект на акварел, който се нарича „сълзи“. Основната особеност на керамиката от Косив е фигуративния дизайн на орнамента. Сюжетният мотив изразява историята, живота, фолклора, вярванията и обичаите и заобикалящата ги флора и фауна. Керамиката се използва в ежедневието и има практическа и художествена стойност. Майсторите работят в семейни или малки занаятчийски работилници, а практиката е свидетелство за идентичност и знак за принадлежност към общността. Катедрата по художествена керамика на колежа в Косив осигурява приемствеността на поколения майстори и носители и носи специална отговорност за поддържане на традицията и запазване на традиционния технологичен цикъл, включващ работа на грънчарско колело, използване на глина, инструменти и пещи за керамика.

Creation of pottery, master Mykola Chorny © Svitlana Pakhlova

Медия

  Украйна

Традиция на рисувана керамика от Косив

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2019 г. (14.COM) в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството

Казашки песни от Днепропетровска област

Казашките песни се пеят от общностите от района на Днепропетровск. Те разказват истории за трагедията на войната, но и за личните отношения между войниците. Певците практикуват традицията в три различни групи:Криниця, Богуславочка и Першовит. Песните се пеят във всекидневието за удоволствие и по този начин практикуващите могат да имат връзка с миналото – с техните предци и с историята на тяхната общност. Много от певците, както мъже, така и жени, са на възраст между 70 и 80 години и са били участници в предаване на практиката през по-голямата част от живота си. Групите се състоят от двама основни изпълнители: първият, който има познания по всички текстове на песните, започва пеенето, след това вторият започва (на по-висок глас), следван от останалите в групата (със среден или нисък глас). Ако певците мъже по някаква причина не присъстват в групата, жените ги представят чрез имитиране на техните гласове. Обикновено певците се срещат редовно и макар да не се изисква публика, понякога могат да направят концерт. Това е традиция, която се предава в семействата, където по-младите членове се учат от по-опитните. Традицията вече е под въпрос заради застаряване на население на носителите и липсата на обучители за новите поколения.

10192-BIG

Медия

  Украйна

Казашки песни от Днепропетровска област

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в Списъкa на нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ

Декоративно изобразително изкуство в Петрикивка като изразител на украинското орнаментално традиционно изкуство

Хората от село Петрикивка украсяват своите жилища, предмети от домакинството и музикалните инструменти със специфичен стил на декоративна живопис, в който преобладават фантастични цветя и други природни елементи, вдъхновени от внимателно наблюдение на местната флора и фауна. Това изкуство е богато на символи – петелът означава огън и духовно пробуждане, докато птичките са светлина, хармония и щастие. Според народните вярвания изображенията предпазват хората от скръб и зло. Местните хора, и по-специално жените от всички възрасти участват в поддържането на традицията. Във всяко семейство има поне един художник, което прави декоративната живопис неразделна част от всекидневието в общността. Традициите на украсяване, както и декоративните елементи символи се предават, обновяват и усъвършенстват от поколение на поколение. Местните училища на всички нива, от предучилищна до гимназиална възраст, преподават основите на местната декоративна живопис от Петрикивка и така всички деца имат възможност да я изучават. Общността с желание предава своите умения и знания на всеки, който проявява интерес. Традицията на декоративното и приложното изкуство допринася за обновяването на историческата и духовната памет и определя самбитността на цялата общност.

08420-BIG

Медия

  Украйна

Петрикивско декоративно изобразително изкуство като феномен на украинското орнаментално традиционно изкуство

Дата на вписване:

Елемент, вписан през 2013 г. (8.COM) в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството