(БЪЛГАРСКИ) Конкурс за заемане на длъжността „Изпълнителен директор” /срок до 9 септември/