(БЪЛГАРСКИ) I-ви етап от конкурса за Изпълнителен директор