Voices of culture and heritage

(БЪЛГАРСКИ) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”
13/04/2017
Ms. Irina Bokova on the occasion of the International Jazz Day in Havana: We celebrate the power of jazz to build bridges for peace and dialogue
30/04/2017