International workshop “New technologies and intangible cultural heritage” 12 October 2017, Ethnographic Museum in Belgrade

(БЪЛГАРСКИ) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – „Изработване на единна информационна платформа за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“ за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”.
29/09/2017
International conference “The Visualization of the Intangible Cultural Heritage” Ljubljana, October 19 -20, 2017, Slovene Ethnographic Museum
09/10/2017