(БЪЛГАРСКИ) ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР