Workshop for making ‘Surova’ ritual masks

(БЪЛГАРСКИ) ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) 
27/12/2018
Списание "Живи наследства"
Living Heritage Magazine
21/01/2019