8th annual meeting of the ICH category 2 centres

Capacity-building workshop “Community-based inventorying on local and national level”
13/11/2020
Общо събрание, на което Ирена Тодорова е избрана за изпълнителен директор на Регионалния Център /2018/
General Assembly 2020
08/12/2020