Happy holidays!

Общо събрание, на което Ирена Тодорова е избрана за изпълнителен директор на Регионалния Център /2018/
General Assembly 2020
08/12/2020
”Xhubleta – as a unique traditional craftsmanship and forms of its use”
09/02/2021

Regional Centre Sofia – UNESCO wishes you warm and cozy holidays!

May the new 2021 bring inspiration and success!