Интервю с Н. Пр. г-жа Бръндуша Предеску, посланик на Румъния в Република България

Интервю с Н. Пр. г-жа Бръндуша Предеску Посланик на Румъния в Република България Дни на нематериалното културно наследство на Румъния, 31 май – 13 юни 2021 […]

Хоритул – пеенето на Хоре от равнините на Трансилвания

Хоритул – пеенето на Хоре от равнините на Трансилвания Област: Устни традиции и форми на изразяване Елемент, вписан в Националния регистър на НКН   Названието на […]

Играта Ойна в Румъния

Играта Ойна в Румъния Област: Социални практики, ритуали и празнични събития   Играта Ойна принадлежи към категорията на състезателните спортове, които се играят с бухалка (бата) […]

Карпатски трансхуманс – елемент от традиционния пасторализъм

Карпатски трансхуманс – елемент от традиционния пасторализъм Област: Знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно […]