Техника на бродиране „Бяло върху бяло“ от Решетиловка, Украйна

Техника на бродиране „Бяло върху бяло“ от Решетиловка Обаст: Традиционни занаяти Елемент, вписан в Националния регистър на НКН на Украйна   Бялата дантела върху бял фон, […]

Милина – познания, умения, обичаи

Милина – познания, умения, обичаи Област: социални практики, обичаи и ритуали, изпълнителско изкуство, кухня Елемент, вписан в Списъка на НКН на Одеска област и предложен за […]

Ръчни шевици от Кролевец, Украйна

Ръчни шевици от Кролевец Обаст: Традиционни занаяти Елемент, вписан в Националния регистър на НКН на Украйна   Изкуството за изработване на ръчни шевици е развито в […]