2013

20/01/2016

Обучителен семинар на национални експерти от Югозападна България на тема „Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003) на национално ниво“ 24-25 юни 2013 г., гр. Сандански