2013

20/01/2016

Общо събрание 2013 г.

20/01/2016

Изложба „Багри от вековете: Старинни шевици от Софийско ” 12 до 28 декември 2013 г., гр. София

20/01/2016

Участие на Бистришките баби в международен концерт, организиран от ЮНЕСКО – 18 март 2013 г., гр. Париж, Франция

20/01/2016

Oсма сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство и Втора среща на категория 2 центрове- 2-7 декември 2013 г., гр. Баку, Азербайджан

20/01/2016

Международен фестивал за етноложки филми – 5-8 септември 2013 г., гр. Белград, Сърбия

20/01/2016

Първа световна среща на центровете от категория 2 – 24-26 юли 2013 г., гр. Созопол

20/01/2016

Обучителен семинар на национални експерти от Югозападна България на тема „Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003) на национално ниво“ 24-25 юни 2013 г., гр. Сандански

20/01/2016

Годишна експертна среща по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа – 27-28 май 2013 г., гр. София

20/01/2016

Кулинарна демонстрация „Кухнята на Балканите”- 25-26 май 2013 г., гр. Банско