2014

20/01/2016

Обща асамблея на държавите-страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. и Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Париж, Франция, 2-6 юни 2014 г