2014

22/01/2016

Фестивал на Чипровския килим – 02.05.2014 г., град Чипровци

20/01/2016

Конкурс и изложба „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край”, София, 1 декември 2014 г.

20/01/2016

Семинар за повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, София, 13-17 октомври 2014 г.

20/01/2016

Работна среща за повишаване на капацитета на обучители от Източна Европа и Централна Азия, София, 23-26 септември 2014 г.

20/01/2016

Обща асамблея на държавите-страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. и Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Париж, Франция, 2-6 юни 2014 г

20/01/2016

Годишна експертна среща за нематериално културно наследство, Лимасол, Кипър, 15-16 май 2014 г.

20/01/2016

Семинар „Локални политики за локално наследство”, Рударци, България, 13-14 януари 2014 г.

20/01/2016

Общо събрание 2014 г.

04/06/2014

България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство

03/06/2014

Международна експозиция Славянски карнавали – 03.06.2014 г.