2015

20/01/2016

Общо събрание 2015 г.

20/01/2016

Kонференция „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина”, София, 23-24 април 2015 г.

20/01/2016

Международен фестивал на Eтнографския филм, София, 11-16 май 2015 г.

20/01/2016

Експертна среща „Нематериално културно наследство и многообразието на форми на културно изразяване: синергия и координация между Конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 г. и от 2005 г.”, Венеция, 18-19 юни 2015 г.

20/01/2016

Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Гуейян, 6-8 юли 2015 г.

20/01/2016

XI Национален събор на българското народно творчество, Копривщица, 7-9 август 2015 г.

20/01/2016

18-ти Международен Фолклорен Фестивал Велико Търново и Конференция „Народният Танц Като Елемент На Традиционната Култура”, 18-25 юли 2015 г.

13/01/2016

Kръгла маса „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура”, София, 8 август 2015 г.

13/01/2016

Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.

13/01/2016

Кръгла маса „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”, София, 19 ноември 2015 г.

12/01/2016

Международен форум, 70-тата години ЮНЕСКО, София, 12-13 декември 2015 г.