2016

25/10/2016

Панелна дискусия и семинар – 20-24.09.2016г. – Загреб, Хърватия

27/07/2016

Международна научна конференция – Велико Търново, 22 – 24.07.2016г.

30/06/2016

Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003г. за опазване на нематериално културно наследство” – 13-17 юни 2016г. в Букурещ, Румъния

27/06/2016

10-та годишна среща на мрежата от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа – 14-15 юни – Брач, Хърватия

14/05/2016

Семинар относно ключовите концепции и прилагането на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003) на национално ниво в Скопие – 11.04-15.04.2016г.

25/04/2016

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – 19.04.2016 г.

01/03/2016

Шестнайсета Национална Среща –Семинар на Национална Секция на CIOFF ® България в гр. Велико Търново, 27 февруари 2016г.

26/01/2016

Експертна среща в Никозия, Кипър(22-23 януари 2016)