България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство

Международна експозиция Славянски карнавали – 03.06.2014 г.
03/06/2014
Международен форум, 70-тата години ЮНЕСКО, София, 12-13 декември 2015 г.
12/01/2016