Годишна експертна среща за нематериално културно наследство, Лимасол, Кипър, 15-16 май 2014 г.

Семинар „Локални политики за локално наследство”, Рударци, България, 13-14 януари 2014 г.
20/01/2016
Обща асамблея на държавите-страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. и Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Париж, Франция, 2-6 юни 2014 г
20/01/2016