Годишна експертна среща по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа – 27-28 май 2013 г., гр. София

Кулинарна демонстрация „Кухнята на Балканите”- 25-26 май 2013 г., гр. Банско
20/01/2016
Обучителен семинар на национални експерти от Югозападна България на тема „Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003) на национално ниво“ 24-25 юни 2013 г., гр. Сандански
20/01/2016