Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Гуейян, 6-8 юли 2015 г.

Експертна среща „Нематериално културно наследство и многообразието на форми на културно изразяване: синергия и координация между Конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 г. и от 2005 г.”, Венеция, 18-19 юни 2015 г.
20/01/2016
XI Национален събор на българското народно творчество, Копривщица, 7-9 август 2015 г.
20/01/2016