ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – 19.04.2016 г.

Шестнайсета Национална Среща –Семинар на Национална Секция на CIOFF ® България в гр. Велико Търново, 27 февруари 2016г.
01/03/2016
Семинар относно ключовите концепции и прилагането на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003) на национално ниво в Скопие – 11.04-15.04.2016г.
14/05/2016