Изложба „Багри от вековете: Старинни шевици от Софийско ” 12 до 28 декември 2013 г., гр. София

Участие на Бистришките баби в международен концерт, организиран от ЮНЕСКО – 18 март 2013 г., гр. Париж, Франция
20/01/2016
Общо събрание 2013 г.
20/01/2016