Конкурс и изложба „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край”, София, 1 декември 2014 г.

Кулинарна демонстрация „Кухнята на Балканите”- 25-26 май 2013 г., гр. Банско
20/01/2016
Семинар за повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, София, 13-17 октомври 2014 г.
20/01/2016