Кръгла маса „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”, София, 19 ноември 2015 г.

Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.
13/01/2016
Международен форум, 70-тата години ЮНЕСКО, София, 12-13 декември 2015 г.
12/01/2016