Международен фестивал на Eтнографския филм, София, 11-16 май 2015 г.

Експертна среща „Нематериално културно наследство и многообразието на форми на културно изразяване: синергия и координация между Конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 г. и от 2005 г.”, Венеция, 18-19 юни 2015 г.
20/01/2016
Kонференция „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина”, София, 23-24 април 2015 г.
20/01/2016