Международна експозиция Славянски карнавали – 03.06.2014 г.

България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство
04/06/2014