Международна експозиция Славянски карнавали – 03.06.2014 г.