Международна научна конференция – Велико Търново, 22 – 24.07.2016г.

Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003г. за опазване на нематериално културно наследство” – 13-17 юни 2016г. в Букурещ, Румъния
30/06/2016
Панелна дискусия и семинар – 20-24.09.2016г. – Загреб, Хърватия
25/10/2016