Обучителен семинар на национални експерти от Югозападна България на тема „Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003) на национално ниво“ 24-25 юни 2013 г., гр. Сандански

Годишна експертна среща по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа – 27-28 май 2013 г., гр. София
20/01/2016
Първа световна среща на центровете от категория 2 – 24-26 юли 2013 г., гр. Созопол
20/01/2016