Панелна дискусия и семинар – 20-24.09.2016г. – Загреб, Хърватия