Панелна дискусия и семинар – 20-24.09.2016г. – Загреб, Хърватия

Фото изложба „60 години България в ЮНЕСКО“
24/03/2017
Международна научна конференция – Велико Търново, 22 – 24.07.2016г.
27/07/2016