Първа световна среща на центровете от категория 2 – 24-26 юли 2013 г., гр. Созопол

Международен фестивал за етноложки филми – 5-8 септември 2013 г., гр. Белград, Сърбия
20/01/2016
Обучителен семинар на национални експерти от Югозападна България на тема „Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003) на национално ниво“ 24-25 юни 2013 г., гр. Сандански
20/01/2016