Работна среща за повишаване на капацитета на обучители от Източна Европа и Централна Азия, София, 23-26 септември 2014 г.