Работна среща за повишаване на капацитета на обучители от Източна Европа и Централна Азия, София, 23-26 септември 2014 г.

Семинар за повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, София, 13-17 октомври 2014 г.
20/01/2016
Обща асамблея на държавите-страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. и Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Париж, Франция, 2-6 юни 2014 г
20/01/2016