Семинар за повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, София, 13-17 октомври 2014 г.

Конкурс и изложба „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край”, София, 1 декември 2014 г.
20/01/2016
Работна среща за повишаване на капацитета на обучители от Източна Европа и Централна Азия, София, 23-26 септември 2014 г.
20/01/2016