Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.

Кръгла маса „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”, София, 19 ноември 2015 г.
13/01/2016
Kръгла маса „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура”, София, 8 август 2015 г.
13/01/2016