Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.