Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003г. за опазване на нематериално културно наследство” – 13-17 юни 2016г. в Букурещ, Румъния

10-та годишна среща на мрежата от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа – 14-15 юни – Брач, Хърватия
27/06/2016
Международна научна конференция – Велико Търново, 22 – 24.07.2016г.
27/07/2016