Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003г. за опазване на нематериално културно наследство” – 13-17 юни 2016г. в Букурещ, Румъния