Семинар относно ключовите концепции и прилагането на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003) на национално ниво в Скопие – 11.04-15.04.2016г.