Семинар относно ключовите концепции и прилагането на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003) на национално ниво в Скопие – 11.04-15.04.2016г.

10-та годишна среща на мрежата от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа – 14-15 юни – Брач, Хърватия
27/06/2016
ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – 19.04.2016 г.
25/04/2016